Listings

← Go back

Pelatih Bengkel Kereta

Posted Date: February 27, 2022

- Bekerja di kawasan Perindustrian Desa
Senadin, Miri. Mereka yang mempunyai
sedikit pengalaman atau pengetahuan
tentang cat semburan diutamakan.
Tel: 013-572 8938
WhatsApp: 016-606 9084

Contact
013-572 8938 WhatsApp: 016-606 9084